Thông tin diễn giả

"Machine Learning (Học máy) và các Ứng dụng thực tế"

Speaker 4

Trần Thị Oanh

Giảng viên ĐH Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Thị Oanh là nhà khoa học về lĩnh vực Khoa học Máy tính, hiện cô đang công tác tại Khoa Quốc Tế - ĐHQGHN. Cô tốt nghiệp hệ Cử nhân chất lượng cao (năm 2006) và thạc sĩ (năm 2009) ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Tháng 4/2010 cô nhận được học bổng của chính phủ Nhật Bản để tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST). Tháng 3/2014, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công nghệ thông tin tại viện JAIST, cô về công tác tại Khoa Quốc Tế cho đến nay.
Cô là tác giả và đồng tác giả của gần 20 ấn phẩm khoa học công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị quốc tế uy tín. Cô cũng vinh dự được nhận giải thưởng khoa học giành cho nghiên cứu sinh có công trình nghiên cứu xuất sắc nhất tại Hội nghị quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Luật pháp (năm 2013) được tổ chức ở Rome, và giải thưởng Nhà khoa học nữ tiềm năng do ĐHQG Hà Nội trao tặng năm 2018.
Các hướng nghiên cứu chính của cô bao gồm Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Học máy, Khai phá dữ liệu, và Thương mại thông minh. Mục tiêu là sử dụng các phương pháp và kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, và học máy, để phân tích dữ liệu kinh tế tài chính nhằm xây dựng các hệ thống thương mại thông minh, có khả năng trợ giúp và thân thiện với con người; phân tích dữ liệu dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên nhằm giúp máy tính hiểu được ngôn ngữ, hướng tới xây dựng các ứng dụng phục vụ người dùng như hệ tư vấn sản phẩm, phân tích và tóm tắt phản hồi khách hàng, hệ trả lời câu hỏi tự động, … Trong nghiên cứu, ngoài việc thực hiện các đề tài khoa học các cấp, cô cũng tham gia cố vấn khoa học cho các dự án công nghiệp ở các công ty Việt Nam để hiện thực hóa các kết quả nghiên cứu của mình.