Thông tin diễn giả

"Phụ nữ trong ngành Thương mại điện tử"

Speaker 6

Tạ Thanh Huyền

Ecommerce Manager tại Canifa

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương

Chị Tạ Thanh Huyền đã có kinh nghiệm hơn 8 năm làm trong lĩnh vực Thương mại điện tử và từng làm việc tại công ty Manage Store với vị trí Marketing Manager.