Thông tin diễn giả

Workshop "Artificial Intelligence + Quy trình xây dựng chatbot"

Speaker 2

Châu Nguyễn

Founder & CTO của Nami Assistant

SheCodes rất vinh dự với sự có mặt của anh Châu Nguyễn với vai trò là diễn giả trong SheCodes Hackathon 2019.

Với những hiểu biết sâu rộng về công nghệ AI, chúng ta hãy chờ xem anh Châu sẽ đem bất ngờ gì đến với workshop “Artificial Intelligence + Quy trình xây dựng chatbot” nhé !